صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گفتگوی زنده پارک شهر با سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره برخی از موضوعات مرتبط با این وزارتخانه مانند دارو، تعرفه های پزشکی ، فرار مالیاتی برخی از پزشکان و... را با اجرای محمدحسین هاشمی بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری

مرتبط با این