صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره چهار شرکت لبنی می ماس، پاژن، چوپان و میهن که به علت گرانفروشی جریمه شدند را بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری