صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه تهران کلینیک دکتر علیرضا یارقلی پزشک طب ایرانی درباره اینکه با چه مواد غذایی یا نوشیدنی روزه خود را افطار کنیم توصیه هایی دارند که می شنویم.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری