صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با دکتر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره نوسانات قیمت مسکن رابا اجرای محمد حسین هاشمی بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری