صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه تهران کلینیک خانم دکتر ایمانی متخصص غدد درباره شرایط روزه گرفتن افراد دیابتی و انواع دیابت توضیحاتی دارند که می شنویم.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری