صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده تهران ورزشی با آقای زمان آبادی عضو کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال درباره فرهنگ تماشای فوتبال و عملکرد این کمیته را با اجرای محمد میر بشنوید.

کاری از گروه تهران و رویدادها