صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سربندهای سرخ و یادهای سبز و لبخندهای خاکی ...
یادش بخیر آن روزها ....
در این برنامه خاطرات متفاوتی از رزمنده خلیل احمدی را با هم میشنوییم.