صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی مهندس سعیدیان فر مدیر واحد ساماندهی طرح و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران را درباره طرح جایگزین زوج و فرد در برنامه پارک شهر بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری