صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی پارک شهر با دکتر محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران را درباره تعهدات خودروسازان بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری