صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه از رادیو تهران بپرسید توضیحات مهندس پورعبدالله کارشناس خودرو درباره علل پاره شدن تسمه تایم خودرو بشنوید.

کاری از گروه تهران و رویدادها