صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زند
از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است ؛ اگر گم شدی از این راه بیا
بلند شو، از دلت شروع کن
و پرواز را بیاموز، زیرا باید روزی از خودت تا خدا پرواز کنی...