صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سفر یا سوغاتی مسئله این است ...
شما سفر میرید برای سوغاتی یا سوغاتی میخواهید برای سفر و یا ... اینطوری خیلی سخت شد! این برنامه طنز رو با هم میشنویم و خلاصه به یک نتیجه ایی میرسیم.
لبخند فراموش نشه...