صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

باز خوانی شاهکارهای نظم و نثر پارسی را در برنامه گنج سخن با هم میشنوییم .در این برنامه مروری بر حکایت های گلستان سعدی خواهیم داشت.
با ما همراه باشید...