صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه با کارشناسی آقای پور عبدالله بررسی کاملی خواهیم داشت در خصوص تجهیزات و آمادگی سفر ، به ویژه سفر در تابستان و جاده های سر سبز شمال. سفر به سلامت.
با ما همراه باشید...