صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایران همزمان با دهمین سالگرد تاسیس شبکه متخصصان جوان علوم زمین (YES)، در تاریخ 5 تا 8 شهریور ماه 96 در تهران (مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما) میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای این حوزه با حضور متخصصان جوان از سرتا سر دنیا خواهد بود.

این گنگره با شعار : کاهش مخاطرات زمین شناختی، منابع برای نسل آینده برپا خواهد شد.
در حال حاضر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزاری سلسله نشستهای تخصصی را با هدف جذب ایدههای برتر از افراد مبتکر و خلاق در سطوح محلی، ملی و منطقهای را در زمینه موضوعاتی چون آب، تغییرات اقلیم، اکتشاف، املاح معدنی، اکتشاف و آزمایشگاه در برنامه قرار داده است و بنا دارد تا این موضوع را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی عنوان نماید تا بر این اساس همزمان با دهمین سالگرد تاسیس شبکه جهانی متخصصان جوان علوم زمین (YES) بتوان سه زمین شناس برتر دنیا را در سال2017 معرفی نمود و نقش و تاثیرگذاری جوانان کشور در برنامهریزی، جهت دهی و حرکت رو به جلوی علوم زمین دنیا را نیز به تصویر کشید.
کشور آلمان در شهر برلین میزبان پنجمین دوره از کنگره در سال 2019 خواهد بود. آلمان در حال حاضر تمایل خود را به شرکت در این دوره و حضور در فضای نمایشگاهی این کنگره، اعلام نموده و همچنین آمادگی برگزاری یک کارگاه آموزشی را به صورت نیمروز در ایران خواهد داشت.