صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: به منظور افزایش ایمنی و نظم تردد، بزرگراه های شهر تهران به سامانه ثبت تخلف جناغی ها مجهز خواهد شد.
برا آشنایی بیشتر با تخلفات جناغی و چگونگی ثبت آنها شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.