صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سید مجتبی موسوی معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران از هنرمندان دعوت کرد طرح ها و ایده های خود را برای نصب آثار و مجسمه های شهری در فضاهای عمومی و پر تردد تا 30 آبان ماه سال جاریبه واحد تامین طرح مدیریت آثار حجمی این سازمان ارائه نمایند.