صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

علیرضا راهپیما، مشاور مدیرکل و رئیس اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان تهران توضیحات کامل در خصوص مراکز مجاز و غیر مجاز و نوع انتخاب رشته در این برنامه داده اند که شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.