صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ضامن آهو "
در این دنیای وانفسا
که هر کس ؛
در خودش غرق است ...
و از هر عالمی فارغ ...
ضمانت...