صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگر شما هم از گذشتن سریع زمان در زندگی ناراضی هستید این برنامه را از دست ندهید. خیلی از ما انسان ها دنیا دوست هستیم و از گذر زمان که خیلی سریع عقربه می اندازد ناراضی هستیم.چه می‌شد اگر به‌جای کشتن زمان، می‌توانستیم خلقش کنیم؟