صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دو چالش مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم مدیریت کم آبی و مصرف برق است.در این برنامه مهندس دائمی قایم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنعت در خصوص نوع مصرف آب و برق و زیرساخت ها توضیحاتی دادند که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.