صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه با کارشناسی دکتر عبدالملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی اولویت های اقتصادی در جامعه پرداخته شد و پیشنهادهایی در خصوص اصلاحات اقتصادی برای دولت دوازدهم نیز داده شده است.
با ما همراه باشید.