صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مهندس خوش خلق ریاست محترم برق منطقه تهران ضمن تشکر از مردم برای همدلی برای استفاده از منابعی چون برق و بهتر مصرف کردن اما معتقد هستند با توجه به گرمایی که همواره شاهد آن هستیم نیاز به صرفه جویی و خوب مصرف کردن میباشیم.