صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نگاه و گشتی به برنامه سکانس آخر میزنیم. در این برنامه انتخابی همزمان مروری خواهیم داشت بر روزهای فراموش نشدنی هشت سال دفاع مقدس و فیلم کیمیا ساخته احمدرضا درویش و بابازی زنده یاد خسرو شکیبایی.