صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به زبان ساده رجیستر به معنای ثبت کردن و نگه داشتن است .
زین پس از ثبات به جای رجیستر استفاده کنیم...