صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جناب دکتر یاسر قزوینی حائری ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران و پژوهشگر رسانه های گروه های افراطی در خصوص پیدایش داعش و تفکر آن با رادیو تهران به گفتگو نشستند که شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.