صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نگاه و گشتی به برنامه سکانس حماسه میزنیم. در این برنامه انتخابی همزمان مروری خواهیم داشت بر روزهای فراموش نشدنی هشت سال دفاع مقدس و فیلم سینمایی از کرخه تا راین همواره همراهتان هستیم.