صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دفاع مقدس شرح حماسه پر غروره که یاد اون در کتاب های بسیاری ثبت شده ، یکی از این کتابها "دیگ و میگ " نوشته علیرضا پوربزرگ وافی " است که در این برنامه به آن میپردازیم.