صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دفاع مقدس شرح حماسه پر غروره که یاد اون در کتاب های بسیاری ثبت شده ، یکی از این کتابها "همه ما سرباز بودیم " نوشته داود بختیاری دانشور است که در این برنامه به آن میپردازیم.