صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دفاع مقدس شرح حماسه پر غروره که یاد اون در کتاب های بسیاری ثبت شده ، یکی از این کتابها "به مجنون بمان زنده بمان " نوشته فرهاد خضری است که در این برنامه به آن میپردازیم.