صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه با همسنگر روزهای تلخ و شیرین دفاع مقدس همراه هستیم. در این برنامه با همسنگران "شهید سید حسین علم الهدی " گذری داریم در لحظه لحظه آن روزها...