صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه با همسنگر روزهای تلخ و شیرین دفاع مقدس همراه هستیم. در همسنگر با رزمنده " سعید خادمی" گذری داریم در لحظه لحظه آن روزها...