صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مردانی از جنس استقامت با همان صلابت همیشگی با کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین که هر کدام درس بزرگی است از آزادگی شان ، همان هایی که تقوا پیشه کردند و دلیرانه جنگیدند .