صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سالهای اسارت در کنار همه سختی هایش ، خاطراتی شد که تا همیشه در ذهن و جان اسرای عزیزمان باقی خواهد ماند .آنچه می شنوید بخشی از خاطرات آزاده سرافراز اکبر کریمی می باشد .