صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این برنامه نگاهی دارد به فیلم اخراجی های یک با موضوع دفاع مقدس ، بخش هایی از این فیلم را خواهید شنید .