صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی نامت بهار شد در سجاده ای بر روی خاک . (شهید عباس فتح الله پور )