صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جانبازان غیور کشورمان تجسم عینی ایثار و مردانگی و از خود گذشتگی هستند . در این برنامه صحبتهای جانباز عزیز فضل الله خاموشی گلپایگانی را خواهید شنید.