صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی نامت بهار شد در سجاده ای بر روی خاک . (شهید غلامعلی مصطفایی )