صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه صبح تهران هم موافق این هست که پول حال آدم را خوب میکند هم نمیکند ...
اما نکته مهم با این همه طنزی که ایشون داره اینه که : در زمان حال زندگی کنید و لذت ببرید.