صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدرسه خودش یک خانواده بزرگ است. این و همه میدونیم ولی به نظر شما مدیر مدرسه در خصوص احترام به خانواده و یاری رساندن به یکدیگر چه نکته ای میگه که هم لبخند به لب هستیم و هم.....
با ما همراه باشید...