صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در تریبون مدرسه تهران قانونی تصویب و قابل اجرا شده که اونم مربوط میشه به نام دانش آموزان و مهربان برخورد کردن با بچه ها ...
به نظر شما این قانون برای همه جا قابل اجرا است؟