صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سر به هوا باش اما خوردن زمینت رو گردن چاله های خیابون ننداز ....
اعتراف کن مربوط میشه به تلفن همراهت....