صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تنها صدا است که می ماند و این صدا چه خاطرات رنگین و شادی را در ذهن ها و قلب ها به جا می گذارد.
این جمله شاید نشان دهنده این نیست که برنامه ای که تقدیم میشود طنز نیست .
بخندید و با رادیو همواره شاد باشید.