صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به نظره شما اگه به جای خطوط خیابانها نرده کشی بشه از حجم ترافیک کم میشه؟