صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تعطیلات ـخر هفته کجا هستید؟کجا میرید؟ شاید هم فقط ....
بگذریم هرجا هستید خنده فراموش نشه و البته طبیعت کردی.
شنیدن این برنامه هم هنگام برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته خالی از لطف نیست...