صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه صحبتهای مدیر مدرسه رادیو تهران را درباره تغییر نگرش و افق دید نسبت به مشکلات زندگی ( از بالا به پایین نگاه کردن به مشکلات ) خواهید شنید . شخصیت مدیر مدرسه رادیو تهران را با صدای میثم عبدی می باشد.