صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران با اجرای میثم عبدی دراین برنامه دانش آموزان را به کتاب خواندن تشویق می کند تا سرانه مطالعه در مدرسه صبح تهران بالا رود .