صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی با دانش آموزان درباره هدف و موفقیت ها صحبت میکنه و به اونها تذکر میده که برای رسیدن به هدفشون باید تلاش کنند و فرصت ها را از دست ندهند .