صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موضوع صحبت های مدیر مدرسه رادیو تهران با دانش آموزان درباره بازنشستگی هست ، اون کسایی که بازنشسته شدند ولی هنوز هم در محل کارشون حضور دارند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .