صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه توصیه های مدیر مدرسه صبح تهران را درباره استفاده های بی مورد از تلفن همراه و خطراتی که ممکن است به همراه داشته باشد خواهید شنید . این برنامه رابا اجرای میثم عبدی بشنوید .